• E-post: info@timmele.se
 • Växel: 0321-53 02 80
 • Takstolar CE-märkta enligt EN14250 Certifikatnummer SC 0212-10

  Takstolar

  Vi tar ett helhetsansvar för ert tak, balkar, avväxlingar, kortlingar och givetvis att alla takstolar är med i leveransen och inget skall justerkapas på plats.

  Ett avtal med RISE  (Research Institutes of Sweden) ger oss rätt att CE-märka våra takstolar, detta för att säkerställa kvalité på både konstruktion och produkten. CE märkning är ett krav från 1 oktober 2010.

  Certifikatnummer SC 0212-10

  Laddar ...
  ...
  ...
  ...
  ...

  CE märkta takstolar är ett lagkrav sedan 2010

  Slutbevis på byggnaden utfärdas endast om samtliga takstolar är märkta med CE, och ingen justering eller komplettering är gjord på byggplatsen. Detta gäller alla typer av byggnader.

  RISE  (Research Institutes of Sweden), ger företag rätt att använda CE-märket om de är beredda att säkerställa en hög kvalité på sina takstolar genom en löpande egenkontroll och genom en övervakande kontroll av en oberoende organisation, SP. Kvalitet i alla led. Den interna och övervakande kontrollen omfattar alla led i tillverkningsprocessen såsom:

  Laddar ...

  DIMENSIONERING

  Konstruktörerna på ett CE-märkt företag är licenserade för att konstruera takstolar. Ett väl utvecklat och godkänt dataprogram ger också en säkerhet och optimering i beräkningen av mer komplicerade takstolar.

  VIRKESKVALITÉ

  Krav ställs på hållfasthetsklass, dimensioner och fuktkvot. Hög precision i sågsnitt säkerställer god anliggning mellan virkesstycken i takstolen.

  SPIKPLÅTAR

  Spikplåtar ska vara CE-godkända. Plåtens storlek, placering och inpressning är viktiga faktorer för förbandens hållfasthet.

  TILLVERKNING

  Takstolen färdigställs i ändamålsenliga fixturer som säkerställer att huvudmått och passning uppfyller ställda toleranskrav. Kontroll sker löpande i produktionen och resultaten journalförs.

  ÖVRIG TILLVERKNING

  MASKINHALLAR

  Hallarna levereras som en komplett stomme, infästningsjärn i grunden, pelare, takstolar, tak & väggreglar samt erforderlig vindavstyvning. Max bredd är 15-16 meter beroende av snözon.

  Även komplett dokumentation för totalstabilitet ingår.

  Ett avtal med RISE  (Research Institutes of Sweden) ger oss rätt att CE-märka våra takstolar, detta för att säkerställa kvalité på både konstruktion och produkten. CE märkning är ett krav från 1 oktober 2010.

  Laddar ...
  ...
  ...
  ...
  ...

  Posi-Joist

  Framtidens flexibla golvsystem är här!

  Med Posi-Joist får du en kostnadseffektiv helhetslösning som är öppen, flexibel och lättillgänglig utan att behöva ge avkall på funktionalitet eller grundläggande krav.

  Smarta lösningar för framtidens byggnader helt enkelt!

  Laddar ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...

  PRE-CUT/ FÄRDIGKAPAD STOMME

  Det moderna sättet att bygga hus, färdigkapad stomme. Lika enkelt att montera som en världsberömd bokhylla.

  Det är urtag för bärlinor och 2 mm djupt spår i syll och hammarband. Samtliga delar är märkta med ett littera, bara att följa ritningen. Vi kan även packa det vägg för vägg om så önskas. Fullständiga monteringshandlingar följer leveransen.

  Laddar ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...